Thuê xe Đà Nẵng tham quan Thánh địa Mỹ Sơn

Thuê xe Đà Nẵng tham quan Thánh Địa Mỹ Sơn, bạn sẽ thấy một thung lũng kín có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm. Nơi đây, với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Chămpa được kết tinh trong những di chứng vật chất trường tồn, chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật được tạo lập trong một thời gian dài suốt 9 thế kỷ. Xem tiếp →