Thuê xe City tour Đà Nẵng

Bảng giá các tuyến tham quan du lịch thường gặp tại Đà Nẵng. Du lịch nội thành Đà Nẵng. Đón/tiễn sân bay/ ga Đà Nẵng. Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Đà Nẵng. Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng. Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng, …

Đơn vị tính (1.000 đ)

TT Tuyến đường Thời gian 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ
1 Nội thành Đà Nẵng 1 ngày (100km) 900 1000 1.200 1.800 2.200 2.700
2 Đón/tiễn sân bay/ ga Đà Nẵng chuyến 300 350 400 700 850 1.200
4 Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Đà Nẵng 1 ngày 550 600 700 1100 1300 1800
5 Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng 1 ngày 700 800 900 1.400 1.700 2.100
6 Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1 ngày 650 750 850 1350 1650 2100
7 Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng 1 ngày 1.000 1.100 1.250 1.900 2.300 2.700
8 Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng 1 ngày 700 800 900 1.500 1.800 2.200
9 Đà Nẵng – Hội AN – Mỹ Sơn – Đà Nẵng 1 ngày 1.200 1.350 1.450 2.100 2.500 3.000
10 Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Đà Nẵng 1 ngày 1.300 1.400 1.500 2.300 2.700 3.200
11 Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 2 ngày 2.500 2.700 3.000 3.800 4.600 5.300
12 Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Huế -Đà Nẵng 2 ngày 3.000 3.300 3.500 4.500 5.200 5.800

Ghi chú:

  • Giá trên đã bao gồm chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lương lái xe.
  • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%