Thuê xe Đà Nẵng đi Huế

Thuê xe du lịch Đà Nẵng tham quan Huế. Với các tuyến thường được ưa chuộng: Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng, …

Bảng giá thuê xe du lịch Huế khởi hành từ Đà Nẵng

Đơn vị tình: 1.000đ

Đà Nẵng – Huế
1 Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng 1 ngày 900 1.000 1.100 1.700 2.000 2.400
2 Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng 1 ngày 1100 1200 1300 2100 2500 3200
3 Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng 1 ngày 1600 1700 1900 2900 3800 4400
4 Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng 1 ngày 1.500 1.600 1.800 2.700 3.300 3.800

Ghi chú:

  • Giá trên đã bao gồm chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lương lái xe.
  • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%