Thuê xe Đà Nẵng đi La Vang, Quảng Trị, Lao Bảo

Thuê xe từ Đà Nẵng đi hành hương La Vang. Đà Nẵng đi du lịch Quảng Trị. Đà Nẵng – La Vang- Đà Nẵng, Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Lao Bảo- Đà Nẵng,..

Bảng giá xe Đà Nẵng đi La Vang, Đà Nẵng đi Quảng Trị, Đà Nẵng đi Lao Bảo

Đơn vị tính: 1.000đ

5 Đà Nẵng – La Vang- Đà Nẵng 1 Ngày 1850 2050 2200 3.400 3800 4600
6 Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng 1 ngày 1.900 2.100 2.300 3.500 4.000 4.700
7 Đà Nẵng – Lao Bảo- Đà Nẵng 1 ngày 2900 3100 3300 5100 5800 7800
  • Giá trên đã bao gồm chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lương lái xe.
  • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%